JANUAR


U TOKU JANUARA MESECA PRAPARATI SE MOGU PRIMENITI SAMO U ZATVORENOM PROSTORU - U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA U KOJIMA SE GAJI RASAD, ZELENA SALATA, CVEĆE I DRUGE BILJKE.

EPIN EKSTRA®

U toku gajenja rasada 1-2 puta u razmaku od 15 dana rasad preko lista istretirati sa 1ml/5l vode kako bi se ubrzao rast i razvoj.

Ukoliko dođe do naglih zahlađenja tkz. "hladnih talasa" - kada postoji opasnost od izmrzavanja mladih biljaka - ili on dožive stres od niskih temperatura, potrebno je uraditi preventivni tretman najkasnije nekoliko sati pre mraza ili odmah posle mraza i ove tretmane ponavljati na svakih 5-7 dana dok traju nepovoljni uslovi.

CIRKON®

Kako bi se ubrzalo i poboljšalo klijanje i nicanje, neposredno pred setvu potopiti seme u rastvor 0,2ml (8 kapi)/l vode i ostaviti potopljeno 8-12h a zatim odmah sejati.

Istovremeno sa rasađivanjem primeniti CIRKON u količini 40-50ml folijarno ili 100ml/ha kroz sistem (1ml/5l vode) kako bi se zalečila oštećenja na korenu, podstakao rast i razvoj korena i poboljšalo primanje rasada.

Na svakih 7-10 dana ponoviti ovaj tretman naročito ako se gaje osetljive biljke (kao što je zelena salata) kako bi se podstakao imunitet biljaka i smanjila opasnost od napada bolesti.

FEROVIT®

Biljke u staklenicima se gaje na kvalitetnim supstratima i obično su obezbeđene sa makro i mikro elementima ali se u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, naročito lošeg osvetljenja blokira usvajanje gvožđa pa je poželjno biljke na svakih 10 dana preventivno istretirati sa FEROVIT - om u količini 0,7 - 1,5l/ha (30ml/10l vode). Ovaj tretman se može uraditi zajedno sa preparatima EPIN EKSTRA I CIRKON. 

 

FEBRUAR


U FEBRUARU, U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA PREPARATE EPIN EKSTRA, CIRKON I FEROVIT PRIMENITI NA ISTI NAČIN KAO U MESECU JANUARU.

NA OTVORENOM POLJU, UKOLIKO DOĐE DO KRETANJA VEGETACIJE MOGU SE PRIMENITI SLEDEĆI TRETMANI:

EPIN EKSTRA®

Ukoliko je došlo do izmrzavanja pšenice i uljane repice, čim nastupe povoljniji vremenski uslovi uraditi tretman sa 50ml/ha kako bi usev počeo da se oporavlja.

U slučaju da je krenula vegetacija u voćnjacima, tkz. zelena tačka, kako bi se voće spasilo od mrazeva, tj. izmrzavanja pupoljaka na svakih 7 dana primeniti EPIN EKSTRA u količini 100ml/ha. Ovaj tretman se može uraditi zajedno sa tretmanom fungicidima protiv kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

CIRKON®

U slučaju da je krenula vegetacija, a usevi su zaraženi bolestima, kod pšenice, ječma i uljane repice treba uraditi tretman CIRKON-om u količini od 50ml/ha, samostalno ili zajedno sa fungicidima, kako bi se poboljšalo zdravstveno stanje i opšta kondicija useva.

SILIPLANT UNIVERZALNI®

Ukoliko dođe do pojave fitotoksičnosti i drugih oštećenja nastalih usled ostataka pesticida u zemljištu kako bi se oporavile ovako "otrovne" pšenice i ječmovi uraditi tretman sa 1,0 - 1,5 l/ha.

 

MART


U ZATVORENOM PROSTORU U POVRĆU, CVEĆU I DR. KAO I NA OTVORENOM POLJU U USEVU PŠENICE, JEČMA I ULJANE REPICE U TOKU MARTA MESECA MOGU SE RADITI ISTI TRETMANI PRIMENOM PREPARATA EPIN EKSTRA, CIRKON, FEROVIT, CITOVIT I SILIPLANT UNIVERZALNI KAO I U FEBRUARU, U MARTU OBIČNO POČINJE I SETVA JARIH USEVA - MEĐU PRVIMA ŠEČERNE REPE I POČINJU TRETIRANJA HERBICIDIMA. U TIM TRETMANIMA TREBA PRIMENITI:

EPIN EKSTRA®

U količini 50ml/ha dodati uz svaki herbicidni tretman u šećernoj repi, pšenici i ječmu, kako bi se usve ojačao i sprečila pojava fitotoksičnosti koja je česta posebno ako je usev u slabijoj kondiciji ili su vremenski uslovi nepovoljni.

U zasadima voća i vinove loze u slučaju da je krenula vegetacija kako bi se voće spasilo od mrazeva tj. sprečilo izmrzavanje pupoljaka na svakih 7 dana primeniti 100ml/ha.

CIRKON®

Kod koštićastog voća, koje cveta u ovom periodu (kajsija, rana trešnja) koje je podložno napadu bolesti tipa Monilia počinji prvi fungicidni tretmani pa je poželjno u ove tretmane dodati i CIRKON 100ml/ha kako bi se dodatno pojačao imunitet biljaka i poboljšalo cvetanje i oplodnja.

 

 

APRIL


U APRILU SE BILJKE U STAKLENICIMA I PLASTENICIMA REDOVNO TRETIRAJU SA PREPARATIMA EPIN EKSTRA, CIRKON, FEROVIT I CITOVIT. SLIČNI TRETMANI SE RADE I KOD POVRTARSKIH BILJAKA U POLJU - CIRKON - TRETIRANJEM RASADA PRE I NEPOSRDNO POSLE RASAĐIVANJA FOLIJARNO ILI ZALIVANJEM (KROZ SISTEM) U KOLIČINI 50-100ml/ha I EPIN EKSTRA U KOLIČINI 50ml/ha FOLIJARNO ODMAH POSLE RASAĐIVANJA. TAKOĐE U TOKU GAJENJA RASAD TREBA OJAČATI PRIMENOM EPIN EKSTRA I CIRKON-A KAO I ĐUBRIVA FEROVIT I CITOVIT.

EPIN EKSTRA®

U polju počinju intezivni tretmani herbicidima i fungicidima - u usevu pšenice, ječma, suncokreta, soje i kukuruza. Kod folijarnih tretmana obavezno treba dodati EPIN EKSTRA 50ml/ha a ovakav tretman treba uraditi i kod biljaka koje su oštećene ili usporene usled delovanja zemljišnih herbicida. 

U zasadima voća i vinove loze, ukoliko je neujednačeno i usporeno kretanje, uraditi tretman sa 80-100ml/ha kada su lastari loze 3-5cm kako bi se loza "probudila".

U slučaju da je krenula vegetacija kako bi se voće spasilo od mrazeva tj. sprečilo izmrzavanje pupoljaka na svakih 7 dana primeniti 100ml/ha.

U zasadima jagodičastog voća za "buđenje" nadzemnog dela na početku rasta biljke istretirati sa 50ml/ha.

CIRKON®

Kod svih biljaka na otvorenom i zatvorenom prostoru uz sve fungicidne tretmane dodati CIRKON - posebno kod koštićastog voća koje je podložno napadu kako bi se dodatno pojačao imunitet biljaka.

FEROVIT®

Česte promene temperature vazduha u ovom prolećnom mesecu dovode do otežanog usvajanja gvožđa pa se preporučuje češća primena đubriva FEROVIT 1,0l/ha (samostalno ili sa preparatima EPIN EKSTRA ili CIRKON i sa pesticidima), FEROVIT se može primeniti folijarno ali i preko zemljišta - preko sistema za navodnjavanje. U tom slučaju količina se mora povećati na 1,5l/ha ali je usvajanje veoma dobro pa se ovaj način posebno preporučuje u intezivnim zasadima voća.

Za sve biljne vrste u ovom periodu neophodno je obezbediti dobar rad sistema za fotosintezui pa je preventivna primena FEROVIT-a najbolja i izuzetno korisna.

CITOVIT®

Je jedinstveno kompleksno tečno đubrivo i u plasteničkoj proizvodnji kod voća ali i u ratarskim biljkama kojima je potrebna kvalitetna primena u vreme inteviznog porasta, rasta i razvoja potrebno je u rano proleće početi i sa primenom CITOVIT-a u količini 1,0-1,5l/ha.

 

MAJ


EPIN EKSTRA®

Preparat treba primeniti u ratarskim usevima zajedno sa herbicidima u količini od 50ml/ha kako bi se sprečila pojava fitotoksićnosti ili za oporavak ukoliko dože do pojave fitotoksičnosti - dovoljno je da biljke imaju minimalnu zelenu površinu i EPIN EKSTRA će im pomoći da se oporave.

Kod voća i vinove loze EPIN EKSTRA primeniti u količini 150ml/ha, u vreme intezivnog listanja kako bi se pomoglo biljkama da ojačaju i budu zelenije i bujnije.

Često u ovom periodu dolazi do pojave visokih podzemnih voda ili plavljenja pa i u tom slučaju odmah posle povlačenja vode treba primeniti EPIN EKSTRA u količini od 50ml/ha samostalno ili sa FEROVIT-om ili CITOVIT-om za brži oporavak useva.

Ukoliko dože do pojave kasnih mrazeva bez obzira da li se voće nalazi na početku ili u punom cvetanju primeniti EPIN EKSTRA 100ml/ha, pre mraza (ili neposredno posle) i tretman ponavljati na svakiuh 7 dana ili češće po potrebi. Ovim tretmanom biljke se mogu zaštititi do temperature -40°C.

Veoma često u toku meseca maja može doći do pojave iznenadnih zahlađenja a kada je već rasad paprike, bostana i dr. presađen u polje. Tada biljke miruju, stoje a nekada i počinju da propadaju jer su pretrpele šok od rasađivanja a ne mogu da nastave rast. Zato je u ovakvim situacijama potrebno primeniti EPIN EKSTRA kako bi se ovaj stres prevazišao i biljke pokrenule.

CIRKON®

Preparat CIRKON u količini od 50ml/ha treba primeniti u usevu pšenice u vreme klasanja zajedno sa fungicidima. Ovim tretmanom poboljšava se oplodnja a smanjuje napad bolesti i insekata.

Ukoliko počinje cvetanje kod voća i vinove loze, radi bolje oplodnje i zametanja CIRKON treba primeniti u dva tretmana u količini 100ml/ha, jednom na početku a drugi put na kraju cvetanja.

Ukoliko dože do napada insekata radi poboljšanja delovanja insekticida i repelentnog (odbijanja) delovanja na insekte u svaki insekticidni tretman dodati CIRKON 50ml/ha.

U slučaju pojave bolesti posebno kod plemenjače vinove loze u fungicidne tretmane obavezno dodati CIRKON u količini 100ml/ha koji deluje na sprečavanje širenja bolesti.

FEROVIT® primeniti preventivno ili ukoliko je došlo do pojave hloroza u količini 1,0-1,5l/ha.

CITOVIT® primeniti kod svih useva za kvalitetnu prihranu u količini 1,5-3,0l/ha.

SILIPLANT UNIVERZALNI®

Za poboljšanje čvrstine plodova jagodičastog voća i za sprečavanje pucanja plodova trešnje kao i pucanje drugih biljnih organa (npr. stabla, grana i korena) do koga dolazi usled nepovoljnog vodnog režima primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI u količinama 1,5-3,0l/ha.

Ukoliko dođe do blokade fosfora (npr. kod kukuruza - ljubičasti listovi kod biljaka zaostalih u rastu) uraditi tretman sa SILIPLANT-om UNIVERZALNI-m kako bi silicijumk preuzeo ulogu fosfora i omogućio nesmetan razvoj biljaka.

 

JUN


EPIN EKSTRA®

Preparat EPIN EKSTRA se u ovom periodu, kao i u maju, primenjuje u herbicidnim tretmanim u količini 50ml/ha, radi poboljšanja delovanja i sprečavanja pojave fitotoksičnosti ili za oporavak biljaka ukoliko do fitotoksićnosti dođe. Ovim tretmanom se mogu ispraviti razne "greške" u primeni herbicida (neadekvatan herbicid, prevelika količina i dr.) do kojih često dolazi. 

U voćnjacima i drugim usevima i zasadima EPIN EKSTRA se može primeniti i za poboljšanje i intenziviranje rasta - takav tretman se izvodi u zasadu jabuke čime se postiže da plodovi brže prevaziđu fazu osetljivosti na čađavu krastavost (Venturia inequalis).

U slučaju grada, oluje i drugih nepogoda ako dođe do znatnih oštećenja biljaka, treba odmah primeniti EPIN EKSTRA 50-100ml/ha kako bi se pokrenuli procesi oporavka biljaka.

CIRKON®

Sve biljke koje u ovom periodu cvetaju i zameću plodove potrebno je u ovom periodu 1-2 puta istretirati i CIRKON-om u količini 50-100ml/ha.

Takođe u sve fungicidne i insekticidne tretmane dodati 50-150ml/ha.

Ukoliko dođe do grada prvo treba primeniti preparat EPIN EKSTRA, a zatim posle jedan do dva dana primeniti CIRKON 50-100ml/ha (samostalno ili sa fungicidima) kako bi se zatvorile nastale rane (forsira sintezu suberina - predhodnika lignina) i sprečio razvoj bolesti.

Nekada u ovom periodu počinje period visokih temperatura, suše i jakog UV zračenja pa radi bolje odbrane biljaka treba početi sa tretmanima CIRKON-om i ponavljati ih na svakih 15 dana.

FEROVIT® preventivno ili ukoliko je došlo do pojave hloroza treba primeniti FEROVIT u količini 1,0-1,5l/ha.

CITOVIT® 

Kod svih useva kako bi se obezbedili svi potrebni makro i mikro elementi za kvalitetnu folijarnu prihranu CITOVIT primeniti u količini 1,5-3,0l/ha.

 


JUL


EPIN EKSTRA®

U slučaju grada, oluje ili drugih nepogoda koje znatno oštete biljku treba odmah nakon nepogode primeniti EPIN EKSTRA u količini 50-100ml/ha (samostalno ili sa pesticidima) kako bi se pokrenuli procesi oporavka biljaka.

U ovom periodu počinje i setva postrnih useva, kojima obično ne prijaju vremenski uslovi, pa je za njihov bolji "start" poželjna primena EPIN EKSTRA.

CIRKON®

U povrću koje više puta plodonosi, posle svake berbe (na 10 dana) uraditi tretman sa 50ml/ha CIRKON-a. Izuzetno dobar efekat se postiže kada se CIRKON primeni zajedno sa đubrivom CITOVIT 1,0-1,5l/ha.

U sve fungicidne i insekticidne tretmane dodati 50-150ml/ha CIRKON-a.

Ukoliko dože do grada prvo primeniti EPIN EKSTRA, a zatim 1-2 dana posle primeniti CIRKON 50-100ml/ha (samostalno ili sa fungicidima) kako bi se zatvorile nastale rane (forsira sintezu suberina - predhodnika lignina) i sprečio razvoj bolesti.

Ukoliko su temperature visoke a posebno ako su praćene sušom i jakim UV zračenjem na svakih 10 dana preparatom CIRKON tretirati voćnjake, vinograde i povrće, koje raste u polju (i u zatvorenom) kako bi se smanjile ožegotine, sprečilo prinudno zrenje i propadanje od suše.

Ovaj tretman povoljno utiće i na suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) jer CIRKON deluje kao okvašivač pa poboljšava delovanje insekticida i deluje repelentno - odbija insekte. CIRKON u ovokm periodu povoljno deluje i na smanjenje razvoja bolesti (manji napad cerkospore alternarije, pucanje korena, fuzarioznog uvenuća i drugih bolesti u usevu šećerne repe).

SILIPLANT UNIVERZALNI®

Kod jagodastog voća u početku berbe obavezno uraditi tretman 1,5-2,0l/ha kako bi se pojačala čvrstina ploda i otpornost na mehanička oštećenja u berbi i transportu i povećala otpornost na razvoj bolesti. 

Kod krastavaca na svakih 15 dana tretirati sa 1,5-2,0l/ha kako bi se sačuvala lisna masa.

U povrću koje više puta plodonosi može se raditi naizmenično tretman CIRKON-om i SILIPLANT-om UNIVERZALNI-m u količini 1,5-2,0l/ha. Ovim tretmanima se smanjuje napad bele leptiraste vaši i čađavica i rešava ovaj veliki problem kod gajenja povrća u zatvorenom prostoru.

Kod jabuka i krušaka u ovom periodu takođe treba na 15 dana primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI (naizmenično sa CIRKON-om) jer pomaže biljkama da prebrode visoke temperature i sušu a K i Si iz ovog đubriva grade mrežaste strukturne komplekse koji potpomažu usvajanju hraljivih elemnata pa je plod krupniji, kompaktniji, čvršći i teži.

FEROVIT®

U ovom periodu preventivno, ili ukoliko je došlo do pojave hloroza usled visokih temperatura, na svakih 10 dana tretirati povrće i voće sa FEROVIT-om u količini 1,0-1,5l/ha.

CITOVIT®

Kod svih useva za kvalitetnu prihranu na svakih 10-tak dana primeniti CITOVIT u količini 1,0-3,0l/ha.

 

AVGUST


TOKOM AVGUSTA NASTAVITI ISTE TRETMANE KOJI SE IZVODE U JULU SA PREPARATIMA EPIN EKSTRA, CIRKON, FEROVIT, CITOVIT I SILIPLANT UNIVERZALNI.

EPIN EKSTRA®

EPIN EKSTRA se u toku avgusta može korsititi i u slučaju izuzetno jakog stresa od suše i visokih temperatura i jakog UV zračenja. U redovnim uslovima proizvodnje u uslovima najvećih vrućina i žege se koristiCIRKON i SILIPLANT UNIVERZALNI. Međutim kada se u sred najjačih dugotrajnih žega opstanak biljaka dovodi u pitanje - tada se tretmanom od 100ml/ha EPIN EKSTRA biljke spašavaju od sušenja i potpunog propadanja.

EPIN EKSTRA se i u ovom mesecu koristi za poboljšanje rasta i razvoja postrnih useva.

CIRKON® i SILIPLANT UNIVERZALNI®

Se koriste naizmenično na svakih 10 dana u svim usevima i zasadima gde je to moguće, kako bi se smanjilo nepovoljno delovanje visokih temperatura, suše i jakog UV zračenja ili kako bi se smanjilo napad štetočina i bolesti, što takođe može biti slučaj ukoliko u ovom periodu ima previše padavina i vlage.

Ukoliko je jak napad insekata obavezno je insekticidnom tretmanu dodati CIRKON 50-80ml/ha kako bi se poboljšalo delovanje insekticida.

CITOVIT®

Posle berbe voća ojačati naročito kupine i maline često se desi da biljke budu iscrpljene i oslabljene pa time gube potencijal rodnosti za narednu godinu. Proizvođači još nemaju naviku da posle berbe prihrane biljke ali ukoliko se u ovom periodu to uradi da žubrivom CITOVIT u količini 1-3l/ha (samostalno ili sa EPIN EKSTRA ili CIRKON-om) oporavak je brz i snažan i takve biljke lakše prezimljavaju i imaju potencijal za veći prinos naredne godine.

 

SEPTEMBAR


EPIN EKSTRA® - se primenjuje samo u slučaju izrazitih stresnih situacija.

CIRKON® - biljke ulaze u zrenje pa se rade poslednji tretmani sa CIRKON-om.

CITOVIT® - isto kao u avgustu posle berbe voća uraditi tretman sa 1-3l/ha.

SILIPLANT UNIVERZALNI® - kod duvana u periodu 20 do 25 dana pred berbu primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI u količini 1-1,5l/ha čime se postiže ujednačeno zrenje listova bez naglih promena boje, a što znatno poboljšava kvalitet duvana.

 

OKTOBAR


EPIN EKSTRA®

U slučaju najave ranih jesenjih mrazeva i niskih temperatura dok je berba paprike, postrne boranije, duvana i drugih biljaka još u toku, primeniti EPIN EKSTRA u količini 50-100ml/ha čim se mraz i niske temperature najave. Biljke istretirane pre pojave niskih temperatura i mraza (10-12 sati ranije) zaštićene su u potpunosti i prolaze bez oštećenja do -4°C u periodu od 7 dana. Ako se period niskih temperatura i mrazeva nastavi, tretmani ponoviti sedmog dana, ili ranije po potrebi.

Kod voća, vinove loze, maline, kupine i dr. nakon završetka berbe i uklanjanja starih izbojaka (grana) treba uraditi tretman sa 50-150ml/ha EPIN EKSTRA što će pomoći uspostavljanju ravnoteže mežu hormonima u biljci, bržem i lakšem prevazilaženju ove kritične faze i doprineti da se jednogodišnji izbojci (grane) bolje pripreme za period niskih temperatura.

Kod voća sa "plavim prskanjem" (koje se izvodi u dva navrata - kada je pola lista opalo i kada je opao skoro sav list) zajedno sa pesticidima dodati 100ml EPIN EKSTRA.

CIRKON®

Pred jesenju sadnju jagoda živiće potopiti u rastvor CIRKON-a 1ml/4l vode i držati potopljeno 6-8h ili odmah posle sadnje istretirati folijarno kako bi se poboljšalo primanje tj. ukorenjivanje, 7-10 dana posle toga uraditi tretman sa EPIN EKSTRA radi stimulacije biljaka tj. bolje formiranje kučica pred zimu.

U ovom mesecu na polju je obično samo usev uljane repice - pa samostalno ili zajedno sa insekticidom ili fungicidom ukoliko se pojavi suva trulež (Phoma Lingam) treba primeniti CIRKON u količini od 50ml/ha čime se poboljčava opšte stanje biljaka i pripremaju se za bolje prezimljavanje.

SILIPLANT UNIVERZALNI®

U cilju boljeg prezimljavanja kupina, malina, vinove loze i dr. pored tretmana CIRKONOM uraditi i jedan tretman sa đubrivom SILIPLANT UNIVERZALNI.

 

NOVEMBAR


CIRKON®

Kod voća uz "plavo prskanje" uraditi tretman sa 100ml/ha.

Kod blage jeseni često dolazi do zakorovljavanja useva pšenice i ječma pa zajedno se u ovom periodu - pre mrazeva može primeniti CIRKON u količini 50ml/ha zajedno sa herbicidom a što podstiče bokorenje i omogućava usevu da bolje prezimi.

 

DECEMBAR


CIRKON® 

U ovom mesecu obično se u plastenicima i staklenicima gaju zelena salata pa treba primeniti CIRKON u količini 50ml/ha, za postizanje boljeg zdrastvenog stanja i povećanje otpornosti na bolesti.

 


 

PREUZMITE KALENDAR


Primena preparata

Kalendar

Prelistajte godišnji kalendar primene preparata kako bi ste videli u kom mesecu i kako ih primeniti...

Foto album korisnika

Pogledajte naše fotografije iz njiva, voćnjaka, plantaža, plastenika...

Pogledajte iskustva

Pročitajte kakva su iskustva u primeni naših preparata...

Proizvođač

  • NEST M
  • NNPP Nest-M, Moskva Rusija

Distributeri

EkoPlant promo video

Pogledajte naše video priloge, i pratite oficijalni youtube kanal EkoPlant Serbia.