Preporuka za uljanu repicu

Na većini parcela pod uljanom repicom koja se nalazi u fazi od nicanja, kotiledona do faze formiranja prvih listova evidentirano je prisustvo repičine lisne ose (Athalia rosae). Štetu prave pagusenice koje su izuzetno proždrljive i najaktivnije tokom popodnevnih časova kada je najtoplije. Pored repičine lisne ose, prisutne su u velikoj meri i lisne sovice, bela leptirasta vaš, lisne vaši, buvači i kupusari. Preporuka je da se usev obavezno pregleda i ako se ustanovi kritična brojnost insekata obavezno primeni insekticid Konzul 1 L/ha, kome zbog gasnog dejstva treba dodati Cirkon 50 ml/ha.

Pored insekata, na usevu uljane repice mogu se uočiti simptomi suve truleži korena i stabla (Phoma lingam) i palež klijanaca Fusarium spp. Ukoliko se ustanovi prisustvo bolesti, insekticidnom tretmanu treba dodati fungicid Fuzija 1,8 L/ha koji će izlečiti bolest i sprečiti njeno dalje širenje.

Detaljnije »

Jesenja primena Epin Ekstra

Jesen je stigla i ponovo je vreme je za primenu preparata Epin Ekstra. On se sada može iskoristiti kako bi se zaštitio rod paprike i duvana od ranih mrazeva koji mogu da nanesu veliku štetu. Za ove svrhe preporučujemo da se uradi tretman sa 50ml/ha kada su mrazevi i hladno vreme u najavi. Takođe, kako bi se višegodišnje biljke bolje pripremile za zimu predlažemo da se pre opadanja lišća uradi tretman sa specijalnim đubrivom Siliplant Univerzalni u količini 2 l/ha, a posle nekoliko dana i tretman sa Epin Ekstra u količini 100ml/ha.

Detaljnije »

Berba jabuka iz sistema Low (00) Residue u voćnjaku Ćirić Agro

Jabuke u sistemu Low (00) Residue ubrane su i u voćnjaku kompanije Ćirić Agro u Titelu. Veoma smo zadovoljni što se i ovaj veliki voćnjak uključio u eksperimentalnu proizvodnju jabuka u ovom sistemu. Obrane su sorte Zlatni i Crveni delišes, koje odlično izgledaju, a tek nam predstoji analiza uspešnosti sistema i naravno planovi za proširenje na veće površine, jer je ovaj sistem sigurno prava budućnost za ovaj voćnjak i sve velike izvoznike u Rusiju!

  

Detaljnije »

Berba prvih jabuka gajenih u sistemu Low Residue (00) u Srbiji

Početkom avgusta su u voćnjaku "Južni Banat" u Beloj Crkvi ubrani prvi plodovi jabuke sorte GALA odgajeni u sistemu Low Residue (00) tehnologije u našoj zemlji.

Low Residue sistem gajenja je zasnovan na naučnim i stručnim znanjima o zaštiti bilja koji za cilj imaju proizvodnju voća sa minimalnim (planiranim) ostatcima (Low) ili potpuno bez ostataka pesticida (00). Ovaj sistem je veoma složen i zahteva poseban način primene konvencionalnih pesticida, niz mera integralne zaštite i primenu specijalnih prirodnih proizvoda. Poslednjih godina on je standard za velike trgovinske lance u Evropskoj Uniji (LIDL, HOFER, ALDI i dr.) i očekuje se da će uskoro biti i za trgovinske lance u Rusiji. To su prepoznali stručnjaci i u Sloveniji, a nas je motivisalo da znanja iz Slovenije približimo proizvođačima u Srbiji i podstaknemo uvođenje ovog sistema i kod nas.

 

Detaljnije »

CIRKON za boju plodova

Pokazujemo Vam rezultate naše tehnologije za poboljšanje obojenosti plodova - efekat više tretmana Cirkonom (200 ml/ha). Hisroksikorična kiselina iz Cirkon-a je prirodna supstanca koja podstiče sintezu polifenola koji daju boju, miris i ukus plodova, pa su jabuke već sada lepo i ujednačeno obojene i sa spoljne strane i unutar krošnje. Veoma smo zadovoljni što ova tehnologija polako ulazi u našu voćarsku praksu - kako u velike, tako i u manje zasade.

 

Detaljnije »

Preporuka za papriku

Konstantne niske noćne temperature i česte i obilne padavine onemogućavaju normalan razvoj biljaka, pogotovo povrća, a takođe otežavaju i sprovođenje mera zaštite. Ovakvi vremenski uslovi pogoduju razvoju bolesti, pogotovo bakterijskih. Jedini način da bakterioze potpuno “stanu” jeste da se noćne temperature popnu preko 20°C, a dnevne preko 28°C. Dok se takvi vremenski uslovi ne ostvare, kao preventivni vid zaštite primenjuju se preparati na bazi bakra. Takodje, kao i kod ljudi, biljke sa boljim imunitetom slabije obolevaju i bolje podnose prisutne bolesti, pa se preporučuje primena Cirkona 50ml/ha na svakih 7 dana uz fungicidne i insekticidne tretmane.

  

Detaljnije »

Primena u paradajzu

Ukoliko je vaša bašta mala i ekološka, pa ne želite da primenjujete nikakve pesticide preporučujemo da na svakih 10 dana radite tretman sa đubrivom Siliplant Univerzalni (15ml/10l vode), a na svakih 7 dana sa kombinacijom CIRKON (3-5 ml/10l vode) + EKOFUS (20ml/10l vode). Ovom kombinacijom ćete prirodno podići imunitet i odbrambene mehanizme biljke.

 

Takođe sve zaražene listove kidajte i iznesite iz bašte - kako bi smanjili potencijal zaraze. Ko želi da primenjuje pesticide u ove kombinacije može dodati pesticide kratke karence. Neki od mogućih kombinacija su: ATLAS PROMESA za plamenjaču i botritis na otvorenom i u plasteniku na svakih 8-10 dana, karenca 7 dana; ORTIVA OPTI za plamenjaču i alternariju 2 puta u toku vegetacije na 7 -8 dana, karenca 3 dana i LUMINIS + NUKLEUS na 7 dana, karenca 7 dana za sivu plesan.

 

Detaljnije »

Blokada usvajanja mikroelemenata i Citovit

Svi elementi koje biljka usvaja mogu se podeliti na tri grupe: NEOPHODNE tj. one bez kojih biljke ne mogu da žive, KORISNE (Na, Si, Co i Al) - koji pokazuju povoljno delovanje, ali biljke i bez njih opstaju i OSTALE (Pb, Hg, Cd, Cr) - koji se nalaze u biljkama, ali po današnjim saznanjima nemaju značaja za rast i razvoj. NEOPHODNI elementi se na osnovu količine koja je biljkama potrebna dele na MAKROELEMENTE - C, H, O, N, P, K, S, Ca i Mg (makrometaboličke, makrohranljive) i MIKROELEMENTE - Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co, Cl i Ni (mikrometaboličke, mikrohranljive).

Najčešća pojava nedostatka ili viška elementa javlja se na listovima u vidu HLOROZA, tj promena u boji lista, a ukoliko ona duže traje dolazi do NEKROZA tj. odumiranja - propadanja. Nedostatak makroelemenata se vidi i kroz USPOREN RAST NADZEMNIH ORGANA, dok nedostatak mikroelemenata dovodi do pojave tzv. FIZIOLOŠKIH BOLESTI.

Da bi biljka usvojila neophodne elemente preko lista potrebno je da đubriva budu u lako usvojivom obliku. CITOVIT® je tečno helatno đubrivo koje sadrži sve potrebne makro i mikroelemente u količinama i u odnosu koji je biljkama prirodno potreban: azot (N) 30g/l, fosfor (P2O5) 6g/l, kalijum (K2O) 27g/l, gvožđe (Fe) 39,5 g/l. sumpor (S) 40,5 g/l, mangan (Mn) 30 g/l, magnezijum (MgO)10 g/l, bor (B) 8g/l, bakar (Cu) 9 g/l, cink (Zn) 8g/l, molibden (Mo) 4,5 g/l i kobalt (Co) 2,7 g/l. Mikro i makroelementi su u kompleksima sa nižim organskim kiselinama istovetno prirodnim, pa ih biljka lako usvaja i u potpunosti iskorišćava. Inovativnim tehnološkim postupkom dobijena je stabilnost ovih kompleksa, zbog čega je formulacija CITOVIT®-a jedinstvena i registrovana kao jedino tečno kompleksno đubrivo (Patent Ruske Federacije № 2179162 от 10.02.01 г.) koje se lako usvaja i blagotvorno deluje na biljke.

Detaljnije »

Idealno vreme za primenu đubriva Siliplant Univerzalni

Preporučujemo vam da što je pre moguće primenite Siliplant Univerzalni u količini 2,0 l/ha samostalno ili sa pesticidima. Velika količina padavina je već podigla nivo zaraze biljnim bolestima kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom polju. S druge strane povrtarski usevi i voće već ulaze u period kada je primena fungicida zbog karence ograničena ili potpuno zabranjena - jer zdravi plodovi, bez ostataka pesticida nemaju alternativu. Zato se u zaštitu moraju uključiti i specijalni proizvodi kao Siliplant Univerzalni.

Detaljnije pročitajte u nastavku teksta.

Detaljnije »

Preporuka za papriku

Nagli pad temperature, padavine i hladni vetrovi izazivaju stres kod biljaka, naročito toploljubivih kao što je paprika. Stres se manifestuje zastojem u porastu, povećanjem osetljivost na bolesti, pogotovo bakterije kojima visoka vlaga i niže temperature pogoduju. Sva oštećenja predstavljaju otvorena vrata za ulazak patogena, pa je preporuka da se primeni sistemični bakar Fertigal Cu Bactoclean 3L/ha, kako bi se sprečile i zaustavile bakterioze i doda Epin Ekstra 50ml/ha, koji će smanjiti stres od niskih temperatura i omogućiti brže pokretanje biljaka.

   

Detaljnije »

EPIN EKSTRA u jabuci

Naglo zahlađenje praćeno veoma velikom vlagom u zemljištu može da izazove stres kod jabuka i da zaustavi rast i razvoj ploda pa iz tog razloga predlažemo da uradite tretman biostimulatorom Epin Ekstra (120-150 ml/ha) samostalno ili sa đubrivom na bazi algi - Ekofus (3 l/ha).

  

Detaljnije »

Preporuka za šećernu repu

Preporuka za prva tri tretmana:

I Sekvenca 0,6 L + Dakoflo 1,5L + Warrant 0,25L + Cirkon 50 ml/ha
II Ceres 0,6L + Dakoflo 1,5L + Cirkon 50ml/ha
III Sekvenca 0,6 L + Dakoflo 1,5L.

Naša je preporuka da se obavezno sa fungicidima (i insekticidom ako ima repine muve, sovica, vašiju, minera, repinog moljca) primeni CIRKON u količini od 50ml/ha.

   

Detaljnije »

Preporuka za primenu posle grada i nevremena

Ovako neuobičajeno toplo vreme izazvalo je pojavu grada još u aprilu, a nažalost bilo ga je i u prvoj nedelji maja. Biostimulatori EPIN EKSTRA® i CIRKON® svoje delovanje naročito dobro ispoljavaju kada je usev u ekstremno stresnim uslovima. Dok se ranice na stablu, vrežama, plodovima i listovima prirodno ne zatvore, biljka ne kreće u oporavak. Zato predlažemo da se odmah posle grada primeni CIRKON u količini 100 ml/ha (5ml/10l vode), kako bi se podstakla sinteza suberina. Zajedno sa CIRKON-om primeniti neki od fungicida za dezinfekciju - sprečavanje pojave bolesti (truleži i sl.). Za ove svrhe, posebno ukoliko ima oštećenih plodova, primeniti kombinaciju preventivnog (mankozeb, kaptan i dr.) i kurativnog fungicida (tebukonazol, difenokonazol i dr.). Dva-tri dana posle ovog tretmana uraditi tretman sa EPIN EKSTRA 100-150ml/ha (5ml/10l vode). Zajedno sa EPIN-om za ovaj momenat preporučujemo primenu EKOFUS-a u količini 1,5 l/ha (15ml/10l vode). Tretman sa EPIN EKSTRA po potrebi ponoviti nakon 7 dana.

  

 

Detaljnije »

Preporuka za papriku

Najrasprostranjenija i ekonomski najštetnija bakterioza na paprici kod nas je bakteriozna plamenjača paprike. Prve promene se uočavaju na listu, dok pri masovnoj infekciji prouzrokuje opadanje zaraženog lišća i često potpunu defolijaciju. Useve obavezno treba pregledati i ukoliko se ustanovi prisustvo patogena primeniti preparat Fertigal Cu Bactoclean 2-2,5 L/ha, kome treba dodati CIRKON 50 ml/ha, radi brzog podizanja imuniteta biljaka i zatvaranja ranica nastalih dejstvom patogena. U slučaju veće defolijacije, nakon ovog tretmana primeniti Epin ekstra 50 ml/ha radi brze regeneracije i obnavljanja lisne mase.

Ove temperature takođe pogoduju razvoju crne pegavosti Alternaria spp. Ukoliko se primeti infekcija, uz Bactoclean i Cirkon dodati Alijansu 2-2,5 L/ha.

Pored bakterioza na paprici su prisutni i insekti i to u najvecoj meri lisne vaši i bela leptirasta vaš. U tretman zbog njih treba dodati Fobos 0,5L/ha + Harpun 0,5L/ha.

 

Detaljnije »

Folijarna prihrana lešnika

U narednom periodu do berbe predlažemo da prihranjujete lešnik na svakih 15-20 dana istom kombinacijom kao i za vinovu lozu i ostalo voće, tj. CITOVIT 1,0 l/ha (10ml/10l vode) + FEROVIT 0,5 l/ha (5ml/10l vode), zajedno sa biostimulatorom CIRKON 100 ml/ha (3ml/10l vode). Razlika u odnosu na vinovu lozu je da kod lešnika ne prekidate đubrenje azotom sve do berbe, jer plod traži azot, a lešnik i azot u ovo vreme usvaja folijarno, tj. manje iz zemljišta. Takođe, azot treba primeniti i posle berbre kada se formiraju pupoljci za sledeći rod. Kada i ako naiđu periodi visokih temperatura uvrstiti i jedan tretman mesečno sa đubrivom SILIPLANT UNIVERZALNI (1,5-2,0 l/ha).

Detaljnije »

Preporuka za folijarno đubrenje vinove loze

Vinova loza završava cvetanje i njene potrebe za makro i mikroelementima su sada najveće. Zato u narednom periodu preporučujemo da se na svakih 15-20 dana primeni kombinacija visokokoncentrovanih helatnih đubriva CITOVIT 1,0 l/ha (10ml/10l vode) + FEROVIT 0,5 l/ha (5ml/10l vode), zajedno sa biostimulatorom CIRKON 100ml/ha(3ml/10l vode). Na ovaj način se lozi daju svi potrebni makro i mikro elementi i može se sprečiti pojava zastoja u rastu i raznovrsnih nekroza koje ugrožavaju rast i razvoj i prinos i kvalitet grožđa. Ovaj tretman se može uraditi zajedno sa pesticidima.

Detaljnije »

Preporuke za jačanje lastara maline, njen bolji prinos i kvalitet

Zbog neuobičajenih vremenskih prilika ove sezone došlo je do ubrzanog rasta lastara maline i preranog zrenja plodova. Kako bi rešili ovaj specifičan problem i ojačali lastare predlažemo da na svakih 7-10 dana uradite tretman sa specijalnim đubrivom Siliplant Univerzalni u količini 1,5 l/ha.

Takođe zbog bujnog ubrzanog rasta i uslova otežanog usvajanja hraniva iz zemljišta, malinu treba đubriti i kvalitetnim folijarnim đubrivima, pa predlažemo kombinaciju Citovit 1,0 l/ha + CIRKON 100 ml/ha (tj. za male površine 10-15 ml + 3-5 ml/10l vode) ili Ferovit 1,0 l/ha + CIRKON 100 ml/ha (tj. za male površine 10-15ml + 2-5ml na 10l vode). Za one koji žele organsku varijantu preporučujemo kombinaciju EKOFUS 2,0 l/ha (alge Belog mora) + CIRKON 100ml/ha (tj. za male površine 20-25ml + 3-5ml/10l vode). U slučaju grada ili drugih zastoja uključiti i biostimulator Epin Ekstra.

Detaljnije »

Tretman protiv lisnih sovica

Usled blage zime došlo je do prenamnožavanja lisnih i podgrizajućih sovica. Radi se o polifagnim insektima koji se hrane na preko 80 vrsta gajenih i samoniklih biljaka. Gusenice su izuzetno proždrljve, grizu tkivo izmedu nerava i pri većoj brojnosti mogu izazvati golobrst. Kad su u pitanju ratarske kulture, najveće štete nastaju na šećernoj repi, soji i suncokretu. Useve obavezno treba pregledati, te ako se ustanovi kritična brojnost primeniti insekticid Talstar-10 EC 0,3 L/ha, kome treba dodati Cirkon 50 ml/ha.

Detaljnije »

CIRKON za boju jabuke

Intenzivnu boju jabuke u toplim godinama nije nigde lako dobiti, a ovaj problem je posebno izražen na peskovima, jer se sporo hlade i u toplim letnjim noćima temperatura ne pada doboljno da bi se inicirala boja. Da bi uticali na razvoj boje crvenih sorti jabuke od narednog tretmana u svaki drugi tretman zaštite dodajte 200ml CIRKON-a (min. 150ml). Preparat CIRKON deluje na povećanje sinteze polifenola koji daju boju jabuke (i miris i ukus), ali je dejstvo kumulativno, tj. u toku sezone se mora uraditi minimalno 4-5 tretmana. CIRKON se može mešati sa pesticidima i đubrivima. Efekat na boju videćete i na početku - ranijim pojavljivanjem boje, a i na kraju kada dobijete intenzivno obojene plodove.

 

Detaljnije »

Žitna pijavica - Lema melanopus

Štetu prave i odrasli insekt i larve. Odrasli insekt progriza list u obliku uskih pruga, ne ostavljajući epidermis. Za razliku od njega, larve izgrizaju uske pruge u lišću ostavljajući donji epidermis.

Za tretman primeniti insekticid Fobos EC 0,3 L/ha, kome obavezno treba dodati Cirkon 50 ml/ha. Zbog prisustva kafeične kiseline u sebi,Cirkon odbija insekte, ujedno zbog svoje viskoznosti (ponaša se kao okvašivač - lepak) proširuje dejstvo insekticida, tj. bolje prodiranje kroz sluz larvi, omogućuje brzo zatvaranje ranica nastalih dejstvom insekata i time sprečava isušivanje lista, a utiče i na bolje cvetanje, oplodnju i kvalitetnije nalivanje zrna, čak I u periodima sa visokom temperaturom i sušom.

   

Detaljnije »

Preporuka za herbicidne tretmane

 Svaki herbicid, koliko god bio selektivan ima manje ili više toksično dejstvo na gajeni usev. Negativno dejstvo se manifestuje fitotoksijom -propadanjem lisne mase ili cele biljke, žutilom ili zaustavljanjem porasta, što sve dovodi do smanjenja prinosa. Da bi se izbegao negativan uticaj herbicida na gajeni usev, zbog visokih temperatura, preporuka je da se herbicidnim tretmanima doda CIRKON u količini od 50 ml/ha. CIRKON će smanjiti negativno dejstvo herbicida na gajeni usev, a ujedno zbog svoje viskoznosti (ponaša se kao okvašivač), proširiti dejstvo herbicida na korove.

 

Detaljnije »

Primena u vinovoj lozi

 Vinova loza (malina i kupina, kao i sve ostale biljke) u prethodnih 15-tak dana veoma je brzo rasla i sada je u fazi pred cvetanje. U ovoj fazi kada lastari intenztivno rastu poželjno je uraditi tretman sa EPIN EKSTRA® 100-150 ml/ha (5 ml/10 l vode). Takođe, zbog visokih temperatura došlo je do pojave hloroza, tj. blokade usvajanja gvožđa, pa zajedno sa EPIN-om treba uraditi i tretman FEROVIT-om u količini 1,0-1,5 l/ha (10-15 ml/10l vode), kako bi se hloroza što pre zaustavila jer se biljke približavaju osetljivoj fazi cvetanja. Ukoliko se primenjuje zalivanjem tj. kroz sistem primeniti ga sa biostimulatorom CIRKON 100-150 ml/ha (5 ml/10l vode).

Odmah kada biljke počnu da cvetaju primeniti CIRKON® 100-150 ml/ha (5 ml/10l vode), kako bi se poboljšali procesi cvetanja i oplodnje. Zajedno sa CIRKON®-om u fazi cvetanja preporučuje se i primena folijarnog đubriva CITOVIT® 1 L/ha i ukoliko se nastavi blokada gvožđa nastaviti sa primenom FEROVIT-a.

 

Detaljnije »

Ramulariozna pegavost ječma – Ramularia collo-cygni

Ječam je u fazi precvetavanja i početka formiranja zrna, kad se i počinju javljati simptomi pegavosti u vidu pravougaonih, tačkastih pega tamno braon do crne boje oivičenih hlorotičnim oreolom koji prate nervaturu lista. Oko nekrotičnih pega dolazi do pojave crvene boje. Simptomi se uočavaju na zastavičaru i prvom listu ispod zastavičara, stabljici, lisnom rukavcu, a mogu se javiti i na klasu i osju.

Useve obavezno treba pregledati i ukoliko se ustanovi prisustvo patogena primeniti Ceres 0,6 L/ha + Dakoflo 0,8 L/ha. Ovom tretmanu obavezno treba dodati Cirkon 50 ml/haUkoliko se ustanovi i prisustvo biljnih vašiju, larve leme ili tripsa dodati insekticid Talstar-10 EC 0,3 L/ha.

  

 

Detaljnije »

Fuzarioza klasa pšenice

Jedna od najznačajnijih bolesti žitarica koja se javlja i počinje da se razvija u vreme cvetanja jeste fuzarioza klasa. Zaštita od fuzarioze klasa mora biti u pravo vreme, tj. u fazi početka cvetanja, kad je 1-2% klasova izbacilo prašnike ili pred sam početak cvetanja. Pored zaštite klasa, ovim tretmanom će se rešiti i problem pepelnice.

Za zaštitu od fuzarioze klasa i pepelnice primeniti fungicid Ceres 0,6 L/ha. Ukoliko se ustanovi i prisutnost biljnih vašiju, larve leme ili tripsa dodati insekticid Talstar-10 EC 0,3 L/ha. Ovom tretmanu obavezno treba dodati Cirkon 50 ml/ha, koji odbija insekte, proširuje dejstvo pesticida, nepovoljno deluje na rast i razmnožavanje mikroorganizama, a ujedno omogućava i bolje cvetanje, oplodnju i kvalitetnije nalivanje zrna, čak i u periodima sa visokom temperaturom i sušom.

     

Detaljnije »

Tretman protiv pucanja plodova trešnje

Ispitivanja su pokazala da đubriva sa kalijumom i silicijumom povećavaju čvrstinu i elastičnost pokožice ploda i mogu značajno da smanje pucanje plodova trešnje. Iz tog razloga preporučujemo primenu đubriva SILIPLANT UNIVERZALNI®.

Preporučujemo da ga primenite dva puta u količini 2,0-3,0 l/ha:
- prvi put kada je plod zelen – velićina graška i 
- drugi put kada počne sa menja boju iz žute u crvenu.

 

Detaljnije »

Preporuka za kukuruz - oštećenja od buvača

Pregledom parcela pod kukuruzom mogu se uočiti oštećenja od buvača (Phyllotreta spp.). Radi se o sitnim insektima dužine 2-3,5 mm, sjajnocrne (sa uzdužnim prugana ili bez), tamnoplave ili tamnozelene boje, koji skaču i lete. Štete čine odrasle jedinke na mladim listovima, usled čega lišće poprima prljavo belu boju, a pri jačem napadu sva lisna masa se suši. Pored buvača prisutna je u velikoj brojnosti i kukuruzna pipa, koja se sad intenzivno hrani.

Useve obavezno treba pregledati i ako se ustanovi kritična brojnost insekata, primeniti insekticid Talstar 0,3 L/ha, kome treba dodati CIRKON 50ml/ha. Cirkon utiče na brzo zatvaranje ranica nastalih dejstvom insekata i time smanjuje mogućnost propadanja listova i omogućava bržu regeneraciju biljaka.

  

Detaljnije »

Prirodna kvalitetna hrana za malinu i jagodu

Prirodna i kvalitetna hrana za malinu i jagodu u fazi intenzivnog rasta i pripreme za plodonošenje je EKOFUS 1,5 l/ha + Epin Ekstra 50-100 ml/ha. Koristiti ga na svakih 10-tak dana samostalno ili u kombinaciji sa pesticidima. Pogodno je za konvencionalnu i organsku proizvodnju.

   

Detaljnije »

Preporuka za šećernu repu

Na većini parcela šećerna repa je u fazi kotiledona do početka formiranja prvog para stalnih listova. Visoke temperature i vlaga u zemljištu uslovili su i nicanje korova koji su u fazi idealnoj za suzbijanje. Primena herbicida u ranoj fazi porasta repe, pogotovo koja je oštećena od insekata i u periodu visokih temperatura i jakog UV zračenja, može da izazove fitotoksiju mladih biljaka. Preporuka je da se uz herbicidni i insekticidni tretman obavezno doda EPIN EKSTRA 50 ml/ha,  jer primena EPIN EKSTRA zajedno sa herbicidom sprečava pojavu fitotoksije i stradanje biljaka.

  

Detaljnije »

Žitne stenice

Na parcelama pod žitaricama sve veća je brojnost žitnih stenica (u narodu poznate pod nazivom smrdljivi Martin). Preporuka je da se usevi pregledaju i ako se ustanovi kritična brojnost insekata primeni insekticid Polux 0,4 L/ha. Ovom tretmanu obavezno treba dodati Cirkon 50 ml/ha, koji zbog prisustva kafeične kiseline u sebi odbija insekte, proširuje dejstvo pesticida, nepovoljno deluje na rast i razmnožavanje mikroorganizama, a ujedno omogućava i bolje cvetanje, oplodnju i kvalitetnije nalivanje zrna, čak i u periodima sa visokom temperaturom i sušom.

   

Detaljnije »

Preporuka za lucerku

 Visoke temperature pogoduju razvoju insekata, pa se na većini parcela pod lucerkom može uočiti prisustvo jedne od najznačajnijih štetočina lucerke - lucerkine bube (Phytodecta fornicate) i lisnih vaši svih stadijuma.

Ukoliko brojnost prelazi kritičan prag štetnosti potrebno je primeniti insekticid Fobos 0,3 L/ha, kome treba dodati Cirkon 50 ml/ha. Karenca za Fobos je 14 dana nakon čega se usev može kositi, tj. bezbedan je za ishranu životinja.

 

Detaljnije »

Preporuka za jagodu - u slučaju pojave antraknoze

Jagoda je u fazi formiranja cvetnih pupoljaka i početka cvetanja i kod pojedinih proizvođača došlo je do pojave antraknoze. Pregledajte svoj zasad, pa ako vidite da dolazi do pucanja lisne drške i pojave tamnih pega pri dnu drške, uradite tretiranje.

Preporuka je da se uradi tretman sa preparatima na bazi azoksistrobina Quadris ili Promesa (150 ml/ha), uz dodatak preparata na bazi difenokonazola Diferent ili Sekvenca 100 ml/ha + Epin Ekstra 50 ml/ha - da ublaži agresivnost preparata.

Zdravim jagodama, kao i onim sa simptomima bolesti, u ovom trenutku jako prija tretman sa prirodnim đubrivima, pa mi preporučujemo (samostalno ili u ovoj kombinaciji) primenu EKOFUS-a (1,5 l/ha).

Detaljnije »

Pojava crvenih listova maline

Uzrok pojave crvenih listova kod maline je hladnoća u prethodnom periodu. Usled nje je došlo do blokade fosfora, što je izazvalo nakupljanje antocijana i pojavu crvenila na listovima.

Iako je hladnoća prosla, biljke još pate, pa se preporučuje primena Epin Ekstra 3-5 ml/10 l vode + 50 ml EKOFUS-a. Dok Epin “gura” mlade biljke u rast, rusko đubrivo od algi iz Belog Mora im daje hranu i povećava otpornost.

 

Detaljnije »

Preporuka za jagodu

Jagoda je u fazi diferencijacije cvetnih pupoljaka, a kako cvetni pupoljci nose prinos, sad biljke treba isforsirati.

Mi za ovaj tretman preporučujemo biostimulator Epin Ekstra i đubrivo CitovitProizvođači iz Pocerine koji redovno koriste naše preparate sada rade tretman Quadris Karate Zeon + Epin Ekstra 50 ml/ha + Citovit 1,0 l/ha.

Više o preparatima i tehnologiji primene u jagodi možete pročitati na našem sajtu i pozvati našeg saradnika - stručnjaka za jagodu Dragana Ranđića na tel. 060 763 4027.

  

Detaljnije »

Preporuka za primenu u malini - Epin Ekstra i Ekofus

Lepo i toplo vreme je na nižim nadmorskim visinama probudilo malinu i ona intenzivno lista, a bujna i zdrava biljka su preduslov za dobar rod. Ali, kako ima i "lenjih" pupoljaka koji sporije kreću, a početkom aprila postoji opasnost i od eventualne ponovne hladnoće, preporučujemo tretman u sledećoj kombinaciji:

QUADRIS (može se raditi i Promesa) + KARATE ZEON (može se raditi i Kozak) + EPIN EKSTRA 50 ml/ha + EKOFUS 1,5 l/ha.

 

Detaljnije »

Preporuka za prvi tretman Epin Ekstra u jabuci

Jedan od velikih voćnjaka sa kojima radimo već je radio tretman jabuke sledećom kombinacijom: Mankogal Cosavet MAP Urea Mantrac Bortrac Ciprodex Epin Ekstra.

Višegodišnja primena Epin-a u ovoj fazi služi da potpomogne listanje, rast i razvoj jabuke i veoma je korisna.

 

Detaljnije »

Preporuka za primenu CIRKON-a u cvetanju

Za poboljšanje procesa cvetanja i oplodnje kajsije, trešnje, breskve i drugog voća preporučujemo da zajedno sa preparatima protiv Monilije (u dva tretmana) primenite preparat CIRKON u količini 100-150 ml/ha (u zavisnosti od veličine krune). Kada prođe ova faza treba primeniti EPIN EKSTRA (100-150 ml/ha) da se podstakne listanje i rast izdanaka i sačuvaju plodovi od hladnoće i drugih stresova.

O tome kakvi su rezultati ovog tretmana bili prethodnih godina i više o preparatima Epin Ekstra i Cirkon govori naš kolega Milan Aleksić (https://www.youtube.com/watch?v=OTITrIpKs9g).

Detaljnije »

Preporuka za uljanu repicu

Usev uljane repice nalazi se u fazi butonizacije (čak i kod najkasnijih setvi). Blaga zima i temperaturni šokovi pred njen kraj izazvale su brži ulazak biljaka u generativnu fazu. Porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama, a najprisutniji su mala repičina pipa i repičin sjajnik.

Useve treba pregledati i ukoliko se ustanovi kritična brojnost insekata, primeniti insekticid Konzul 1 L/ha (zbog gasne faze jer se sjajnici zavlače i u neotvorene butone). Ukoliko je prisutna suva trulež korena i stabla (Phoma lingam) dodati Neon 0,6 L/ha. Insekticidno-fungicidnom tretmanu treba dodati CIRKON® 50 ml/ha, koji će zatvoriti ranice nastale dejstvom insekata i bolesti i omogućiti bolje cvetanje, oplodnju i formiranje, a ujedno se ponaša kao okvašivač.

 

Detaljnije »

Preporuka za ozime žitarice

Na većem delu parcela pod ozimim žitaricama mogu se uočiti simptomi bolesti (pepelnice, mrežaste pegavosti ječma, rđe, fuzarioza i septorioza), a imajući u vidu blagu zimu, velika temperaturna kolebanja, nagli pad temperature pred kraj i opet nagli skok, čak i na usevima koji trenutno nemaju simptome, može se vrlo brzo očekivati pojava bolesti. Naša preporuka je da se usevi pregledaju i ukoliko su prisutni simptomi bolesti (čim noćne temperature budu preko 5°C) primeni Antre plus 1,5 L/ha. Fungicidnom tretmanu dodati Epin ekstra 50 ml/ha, kako bi se biljke regenerisale i nastavile nesmetan rast. Isto važi i za usev gde su samo vrhovi listova požuteli zbog niske temperature, tj. hladnog vetra. Ukoliko su prisutni i korovi, ovom tretmanu dodati Tezis 10 g/ha, a ukoliko je prisutno trovanje, fungicidnom tretmanu dodati SILIPLANT UNIVERZALNI 1 L/ha.

   

Detaljnije »

Preporuka za jagodu - ruski preparati za jagodu za rusko tržište

Vremenska prognoza za naredne dane predviđa lepo i toplo vreme koje zasadi jagode i jagodari željno iščekuju. Biljkama sada treba dati energiju i hranu da se ubrzaju i pokušaju da nadoknade izgubljeno. Naša preporuka je EPIN EKSTRA (50 ml/ha) + EKOFUS (1,5 l/ha). Ovaj tretman uraditi čim otopli i ponoviti za 10-tak dana.

Detaljnije »

Preporuka za proizvodnju povrća u plastenicima

 Preporuka je da se pri setvi odradi tretman semena CIRKON®-om čime se podstiče bolje i brže klijanje i nicanje, kao i dalji razvoj biljke. Takođe, kako je najznačajnija bolest nakon nicanja biljaka poleganje rasada, koju prouzrokuje gljivica Pythium spp., za njeno suzbijanje primeniti BALB 0,15-0,3% zalivanjem odmah nakon nicanja. Neposredno posle rasađivanja primeniti CIRKON 40-50 ml/ha folijarno ili 100ml/ha kroz sistem za navodnjavanje, kako bi se podstakao razvoj korena i poboljšalo "primanje". U toku prve nedelje posle rasađivanja primeniti EPIN EKSTRA 50 ml/ha folijarno. Rasad koji se nakon rasađivanja istanjio i izdužio, usled nedostatka sunca i nepovoljnih vremenskih uslova, treba tretirati folijarno Siliplantom univerzalnim, u količini 1l/200l vode.

 

 

Detaljnije »

Tretiranje voća koje nije procvetalo preparatom Epin Ekstra

Najčešće pitanje ovih dana pred najavljeno zahlađenje je da li ima smisla tretirati preparatom Epin Ekstra voće koje nije procvetalo tj. koje je u fazi roze balona ili pupiljaka koji su tek krenuli?

Naš odgovor je DA!

Detaljnije »

AKTUELNA PRIMENA U KAJSIJI

Rane sorte kajsija su u fazi pupoljaka tj. početka cvetanja. Kako je sledećih dana najavjena kiša, a zatim i jače zahlađenje, može doći do oštećenja cvetova. Nadamo se da do izmrzavanja neće doći, ali kako je za tretman preparatom EPIN EKSTRA potrebno suvo vreme sa temperaturom iznad 5 C, predlažemo da tretman uradite što je pre moguće i da ga ponavljate na svakih sedam dana ili češće, ukoliko bude jačih mrazeva.

Detaljnije »

PRIMENA U JAGODI

 

Lepo i toplo vreme pokreće i radove u zasadu jagoda. Pošto su se bokori osušili i zemljište malo procedilo može da se počne sa uklanjanjem listova i lisnih drški ( tzv. šišanjem) i da se uradi tretman sa preparatima na bazi bakra. Ovom tretmanu obavezno dodati i EPIN EKSTRA

Detaljnije »

ULJANA REPICA - PREPORUKE

 Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla (Phoma lingam), a pored ove bolesti, na većini biljaka mogu se uočiti i larve repičinog crvenoglavog buvača (Psylliodes chrysocephala). Preporuka je da se usevi obavezno pregledaju i ukoliko se uoče simptomi, čim su temperature preko 10°C, primeni Fuzija 2,5L + Cirkon 50ml/ha. Fuzija zaustavlja i leči zarazu, dok Cirkon zatvara ranice nastale dejstvom bolesti i insekata, a ujedno omogućava i brže pokretanje useva. Ukoliko su prisutni i korovi, fungicidnom tretmanu treba dodati Pikogal plus 0,2 - 0,3 l/ha . U tom slučaju umesto Cirkona treba dodati Epin ekstra 50ml/ha.

  

Detaljnije »


Primena preparata

Kalendar

Prelistajte godišnji kalendar primene preparata kako bi ste videli u kom mesecu i kako ih primeniti...

Foto album korisnika

Pogledajte naše fotografije iz njiva, voćnjaka, plantaža, plastenika...

Pogledajte iskustva

Pročitajte kakva su iskustva u primeni naših preparata...

Proizvođač

  • NEST M
  • NNPP Nest-M, Moskva Rusija

Distributeri

EkoPlant promo video

Pogledajte naše video priloge, i pratite oficijalni youtube kanal EkoPlant Serbia.