Naziv i sadržaj hranljive materije
Sastav
Sadržaj
   24R-brasinolid  0,025 g/l ± 0,0025

 

SASTAV PREPARATA

Aktivna materija preparata EPIN EKSTRA® je 24 epibrasinolid, biljni hormon iz grupe brasinosteroida. Brasinosteroidi su izrazito polifunkcionalni hormoni, smatra se da ih ima najmanje u biljkama, ali da se najbrže kreću kroz nju i da imaju važnu ulogu u mnogim procesima. Takođe, smatra se da oni određuju rad drugih hormona tj da su oni “hormoni na vrhu” ili “hormoni hormona”.

Kada biljka uđe u stres remeti se hormonska ravnoteža i uloga brasinosteroida kao glavni antistresnih hormona je da tu ravnotežu vrate ( npr. akoje prekinut rast da se pokrenu auksini a akoje prekinuto zrenje da se pokrene etilen I ABA I dr).

Kada uđu u stres biljke prirodno sintetišu brasinosteroide ali nekada ta količina nije dovoljna tj. ako bi smo ih prepustili prirodno sintetisanim količinama samo bi mali broj najjačih biljaka preživeo, pa kako bi smo sačuvali usev sa što manjim uticajem na smanjenje prinosa, treba im dodati EPIN EKSTRA®.

EPIN EKSTRA® se može primeniti kod sledećih stresova:

STRES OD MRAZA I NISKIH TEMPERATURA Brasinosteroidi aktiviraju zaštitu od niskih pozitivnih temperature i od niskih negativnih temperature – mraza, iniciranjem sinteze specifičnih šećera, šećernih alkohola i specifičnih proteina (npr. dehidrina). EPIN EKSTRA® je najbolje primeniti preventivno tj pre mraza ali je moguće, ukoliko biljno tkivo nije potpuno uništeno pomoći biljkama i tretmanom odmah posle mraza. Biljke istretirane prventivno zaštićene su u velikoj meri do temperature od - 4°C i period zaštite je 5-7 dana, mada se u slučaju najave jakog mraza, ili ako su biljke u izrazito osetljivoj fazi, tretman mora uraditi i ranije. Ukoliko hladan period potraje tretman se mora ponoviti više puta tj. koliko god je to potrebno. EPIN EKSTRA® se može primeniti u svim fazama razvoja i biljka ga može usvojiti i sa izuzetno male–mikro površine npr, “zelene tačke” kod pupoljaka voća ili u fazi kotiledonih listića šećerne repe–tj. “sve što može da izmrzne” može i da usvoji EPIN EKSTRA® i preživi mraz. Takođe preparat se može koristitii u svim fazama cvetanja – malih plodića itd.

OD PRIMENE PESTICIDA Pesticidi (posebno herbicidi) mogu, u određenim uslovima, da izazovu oštećenja gajenih biljaka jer iniciraju sintezu slobodnih radikala koji vrše oksidaciju proteina, lipida, amino kiselina i dr., a što izaziva razaranje tkiva. Brasinosteroidi sprečavaju ove procese iniciranjem sinteze antioksidativnih enzima kao i pojačanjem njihove aktivnosti a što ubrzava metabolizam pesticida tj. procese njihove detoksikacije u usevu. EPIN EKSTRA® treba primeniti zajedno sa pesticidima ili samostalno nakon njihove primene da bi se sprečila pojava fitotoksičnosti i zaustavljanje porasta biljaka. Ukoliko je već došlo do pojave fitotoksičnosti ( zbog starosti useva, nepovoljnih uslova u vreme tretiranja, primene pogrešnog preparata ili prekoračene doze i dr. ), EPIN EKSTRA® treba primeniti što pre, odnosno dokle god ima živog tkiva koje može da ga usvoji. Pored uticaja na zaustavljanje ”razaranja” biljaka EPIN EKSTRA potpomaže tj. ubrzava proces oporavka.

PRIMENA ZA UBRZANJE OPORAVKA OD RAZNIH STRESNIH SITUACIJA Primenom brasinosteroida možemo pokrenuti biljke koje zastanu u razvoju iz raznih razloga. Ovi hormone brzo deluju podstičući sintezu hlorofila a i b kao i fruktoze, saharoze i ostalih razgradivih šećera neophodnih za rast, pa se procesi rasta i oporavka pokreću i ubrzavaju. Takođe brasinosteroidi kao “hormoni hormona “ konsoliduju hormone i vraćaju biljku u optimalni hormonski status što pokreće rast.

 

ZA UBRZANJE OPORAVKA EPIN EKSTRA® TREBA PRIMENITI KOD STRESA:
 

 

NAPOMENE ZA PRIMENU

 

MSDS Bezbedonosni list EPIN EKSTRA

 


Primena preparata

Kalendar

Prelistajte godišnji kalendar primene preparata kako bi ste videli u kom mesecu i kako ih primeniti...

Foto album korisnika

Pogledajte naše fotografije iz njiva, voćnjaka, plantaža, plastenika...

Pogledajte iskustva

Pročitajte kakva su iskustva u primeni naših preparata...

Proizvođač

  • NEST M
  • NNPP Nest-M, Moskva Rusija

Distributeri

EkoPlant promo video

Pogledajte naše video priloge, i pratite oficijalni youtube kanal EkoPlant Serbia.