Ferovit

 

 

Vrsta: Neorgansko đubrivo
Tip: Đubrivo sa mikroelementom
 

Naziv i sadržaj hranljive materije
Sastav
Sadržaj
  Gvožđe (Fe) 78,1 g/l ± 0,4%
  Azot (N) 42,1 g/l ± 1,1%


FEROVIT® je visokokoncentrovani rastvor koji sadrži gvožđe(Fe) u količini 75g/l (u helatnom obliku) i azot (N)u količini 40g/lu obliku uree.

ULOGA GVOŽDA, RAZLOZI POJAVE DEFICITA I DELOVANJE FEROVIT-A:

Uloga gvožđa u biljkama vezana je sa njegovom oksido-reduktivnom sposobnošću u procesima fotosinteze, disanja, obrazovanja hlorofila, redukciji nitrata i nitrita,metabolizmu ugljenih hidrata, i dr. Prvi vidljiv simptom nedostatka gvožđa je prestanak fotosinteze i pojava hloroza na mladim listovima (bledo-žuti ili čak potpuno beli listovi-hlorotični između lisnih nerava sa nekrozama na ivicama listova). Pojava hloroza je česta kod povrtarskih i ratarskih biljaka ali i kod voća (breskve, kruške, kupine,) i vinove loze.

Za biljke ovaj poremećaj je ograničavajući, jer kada se poremeti proces fotosinteze (i disanja) dolazi do poremećaja sinteze auksina – hormona rasta biljaka, pa biljke zaostaju u porastu i razviću. Manjak gvožđa se može javiti zbog uslova koji vladaju u zemljištu, ali i zbog uslova spoljne sredine. Alkalna, karbonatna i zemljišta na kojima je dodavan kreč često imaju deficit gvožđa. Takođe, imaju ga i zemljišta koja sadrže veliku koncentraciju mangana i cinka gde dolazi do pojave nemogućnosti usvajanja gvožđa (antagonizam jona), a na zemljištima koja imaju višak fosfora dolazi do stvaranje nerastvornih i biljkama nedostupnih fosfata gvožđa. Često kada su duže vreme nepovoljni uslovi na otvorenom polju ili u plastenicima npr. hladno i vlažno vreme i nedostatak svetlosti (ali i kada je suša) usvajanje gvožđa može biti otežano. Kod biljaka koje su napadnute bolestima i štetočinama – npr. rđe na listovima i veliko prisustvo vaši i dr. insekata takođe slabi sposobnost fotosinteze.

U svim ovim slučajevima biljkama treba dodati FEROVIT ®. Helatni oblik gvožđa iz preparata je lako pristupačan biljkama, u zemljištu se sporije raspada pa je duže dostupno. Prisustvo azota u đubrivu podstiće sintezu aminokiselina i belančevina i ovo dvostruko delovanje FEROVITA® potpomaže oporavak biljaka - počinje sinteza hlorofila, nestaje hloroza i javlja se intenzivna zelena boja i biljke nastavljaju rast i razvoj.

PRIMENA PREPARATA:

Može se primeniti folijarno u količini 0,5 -1,0l/ha više puta u toku sezone – nema nikakvog ograničenja u broju tretmana. Preparat primeniti samostalno ili sa pesticidima i uz dodatak biostimulatora EPIN EKSTRA® ili CIRKON®. Može se primeniti i preko sistema za zalivanje u količini 1,0 l/ha – više puta u toku vegetcije i na svim tipovima zemljišta bez ograničenja. Takođe u ovom sistemu primene može se dodati CIRKON®.
 

 

 MSDS Bezbedonosni list Ferovit


Primena preparata

Kalendar

Prelistajte godišnji kalendar primene preparata kako bi ste videli u kom mesecu i kako ih primeniti...

Foto album korisnika

Pogledajte naše fotografije iz njiva, voćnjaka, plantaža, plastenika...

Pogledajte iskustva

Pročitajte kakva su iskustva u primeni naših preparata...

Proizvođač

  • NEST M
  • NNPP Nest-M, Moskva Rusija

Distributeri

EkoPlant promo video

Pogledajte naše video priloge, i pratite oficijalni youtube kanal EkoPlant Serbia.