O STRESU I BIOSTIMULATORIMA

Po definiciji stres je svako stanje biološkog sistema koje odstupa od optimuma. Različit intenzitet i dužina trajanja negativnih uticaja, utiče na jačinu stresa a to uvek direktno izaziva smanjenje prinosa i kvaliteta useva ispod genetskog potencijala. Smatra se da je 90% biljne proizvodnje u svetu ugroženo stresom i da on ima sve veći uticaj. Stres izaziva veliki broj prirodnih i faktora koje svojim delovanjem izaziva čovek. Razvijene zemlje se uspešnije bore sa stresom, ali poljoprivredna proizvodnja u našoj zemlji nije na najvišem nivou pa štete skoro redovni izazivaju:stres od niske pozitivne temperature–stres od hladnoće i stres od niske negativne temperature– stres od mraza,stres od viška vode (poplava i “ležanje” vode),stres od grada i olujnog nevremena, stres od pesticida (fitotoksičnost),stres od visoke temperature (toplotni stres) i nedostatka vode (suša) i stres koji izazivaju biljne bolesti i insekti. Prvi simptom stresa je poremećaj rada hormona, koji izaziva promene u fotsintezi i disanju a to se brzo odražava na sve druge procese izazivajući zastoj u rastu, privremena ili trajna oštećenja biljka.

Kako bi se odbranile od stresa, biljke reaguju na razne načine, a najbrži su alternativni fiziološki putevi i uključivanje mehanizama za brze popravke nastalih oštećenja. Ovi procesi su izuzetno kompleksni i ispitivanjima fiziologije stresa dokazano da se u stanju stresa uključuju složeni biohemijsko fiziološki mehanizmi koje reguliše više od 100 gena. Smatra se da jednu od glavnih uloga centralnu ulogu imaju fitohormoni koji rukovode procesima odbrane i iniciraju sintezu stecifičnih “antistresnih” jedinjenja (aminokiselina, proteina i metabolita). Kako bi se biljkama pomoglo u sintezi ovih jedinjenja u savremenu poljoprivrednu proizvodnju se sve više uključuje primena supstanci koje su kategorisane kao nova grupa agrohemikalija tzv. biostimulatori ( ili imonomodulatori).

Biostimulatori su prirodne, biološki aktivne supstance čijom se primenom intenzivira rad imunog sistema biljaka i pomaže biljci da ojača, poboljša rast i razvoj, lakše prebrodi razne vrste stresa i donese veći rod boljeg kvaliteta. Idealni biostimulatori pored pomoći biljkama treba i da su netoksični, bezbedni za životinje i životnu sredinu, da su prirodnog porekla ili iz „lakih“ laboratorijskih sinteza, da su jeftini, da su dobro rastvorivi u vodi, da se mogu mešati sa pesticidima i đubrivima i da ih biljaka lako usvaja u svim fazama razvoja.

Po sastavu, osobinama i načinu delovanja može se smatrati da su biostimulatori EPIN EKSTRA®, CIRKON® i DOMOCVET® idealni biostimulatori, a primenjeni sa specifičim đubrivima CITOVIT®, FEROVIT®, SILIPLANT UNIVERZALNI® i EKOFUS® mogu da poboljšaju rast i razvoj biljaka i pomognu da se postigne dobar prinos, visokog kvaliteta uz očuvanje životne sredine, što je cilj savremene biljne proizvodnje.


Primena preparata

Kalendar

Prelistajte godišnji kalendar primene preparata kako bi ste videli u kom mesecu i kako ih primeniti...

Foto album korisnika

Pogledajte naše fotografije iz njiva, voćnjaka, plantaža, plastenika...

Pogledajte iskustva

Pročitajte kakva su iskustva u primeni naših preparata...

Proizvođač

  • NEST M
  • NNPP Nest-M, Moskva Rusija

Distributeri

EkoPlant promo video

Pogledajte naše video priloge, i pratite oficijalni youtube kanal EkoPlant Serbia.